Grupul Info KAM, prin intermediul firmei S. C. Info KAM Expert SRL, societate membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati (C.E.C.C.A.R.) ofera  întreaga gama de servicii de contabilitate si consultanta contabila.

Deoarece dorim sa existe o deplina armonie intre modul nostru de lucru si cel al clientului clientii nostri vor fi atent selectionati, fiind astfel posibil ca nu orice firma sa fie acceptata pentru a face parte din lista noastra de clienti.
Toti solicitantii de servicii contabile care doresc sa devina clientii nostri vor trebui sa ne puna la dispozitie un inventar complet al conturilor (inclusiv inventarierea la zi a marfurilor, materialelor sau altor bunuri, soldurile furnizorilor, clientilor etc.), la care se va adauga balanta de verificare pentru luna precedenta, ultimul bilant si ultima raportare semestriala.

Firmele noastre pun gratuit la dispozitia clientilor resursele necesare pentru ca acestia sa fie in permanenta informati in privinta legislatiei financiar-contabile, dar nu putem sa raspundem de respectarea acesteia de catre clienti.

Din acest motiv, contractele clientilor care nu raspund favorabil cerintelor noastre sau în privinta carora exista suspiciunea ca nu respecta în totalitate legislatia financiar-contabila vor fi automat intrerupte.

Tarifele sunt percepute strict în functie de numarul de documente prelucrate si nu în functie de puterea financiara a clientului, de cifra de afaceri sau de profitul firmei

In afara de tariful negociat clientii nostri nu suporta costuri suplimentare (mai mult sau mai putin ascunse), în tarif fiind incluse toate serviciile, inclusiv întocmirea si certificarea bilantului, relatia cu diferitele institutii (camera de munca, casa de pensii etc.), predarea raportarilor la aceste organisme si chiar consumabilele necesare pentru arhivarea documentelor.

Pentru evidenta si completarea documentelor care este necesar, conform reglementarilor legale în vigoare,  sa fie întocmite la sediul clientului (note de receptie, registrul de casa, raport de gestiune etc) Info KAM Expert SRL pune la dispozitia clientilor sai GRATUIT programele informatice necesare.


ATENTIE !

Conform Legii Contabilitatii nr. 81 republicata, începând cu 05 iunie 2015, chiar daca unitatea dispune de un serviciu de contabilitate propriu, condus de personal de specialitate,
"(11) Situatiile financiare anuale si raportarile contabile pot fi intocmite si semnate doar de persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania."

PACHETUL DE BAZA PENTRU SERVICII DE CONTABILITATE


- Înregistrarea în contabilitate a documentelor primare întocmite de client, clientul purtând toata raspunderea pentru corecta întocmire a documentelor primare, realitatea operatiunilor consemnate în documentele primare si conducerea corecta si la zi a evidentei tehnico-operative prevazuta în legislatia contabila si fiscala;
- Confruntarea lunara a registrului de casa cu datele din evidenta contabila;
- Inregistrarea operatiunilor privind mijloacele fixe, respectiv înregistrarea în contabilitate a intrarilor si iesirilor de mijloace fixe;
- Calcului lunar al amortismentului privind mijloacele fixe;
- Înregistrarea în contabilitate a operatiunilor privind salariile
- Listarea lunar în un exemplar a registrelor : jurnal de cumparari si jurnal de vânzari pentru evidenta T.V.A., jurnal de operatiuni
- Evidenta analitica a debitorilor diversi si creditorilor diversi;
- Listarea, în un exemplar,  a soldurilor debitorilor si creditorilor
- Evidenta analitica a avansurilor pentru decontare
- Listarea, în un exemplar, a soldurilor avansurilor spre decontare
- Întocmirea balantei de verificare, lunar;
- Listarea lunar în un exemplar a balantei de verificare cu 5 egalitati;
- Completarea registrelor T.V.A. pentru cumparari si pentru vânzari
- Completarea raportarilor semestriale; decontului de T.V.A.; declaratiei pentru impozitul pe profit;
- Completarea registrului inventar;
- Completarea bilantului contabil si certificarea acestuia;
Salarii si servicii anexe (optional)

- Întocmirea statelor de plata;
- Listarea statelor de plata în trei exemplare
- Întocmirea fiselor fiscale;
- Întocmirea declaratiilor lunare C.A.S.;
- Întocmirea declaratiilor lunare somaj;
- Întocmirea declaratiilor pentru fondul initial al asigurarilor de sanatate;
- Întocmirea viramentelor aferente salariilor, la cerere
- Alte servicii aferente salariilor


ALTE SERVICII

Consultanta în domeniul financiar-contabil
Certificarea bilantului
 

Clientii nostri au acces in timp real la evidentele contabile si diversele situatii generate.
Pentru testarea serviciului accesati sectiunea "Zona clienti" tastand parola 1234


Informatii despre cum puteti sa va verificati contabilul veti gasi in articolul "Cum puteti sa va verificati contabilul", articol care poate fi citit aici

CLIENTUL TREBUIE SA SE ASIGURE DE EXISTENTA URMATOARELOR DOCUMENTE:

- Registru unic de control pentru fiecare punct de lucru
- Registru de evidenta fiscala (pentru firmele platitoare de impozit pe profit)
- Registru p.evidenta salariatilor + copie CUI si copie statut
- Registru jurnal
- Registru inventar
- Registru – Jurnal TVA cumparari
- Registru – Jurnal TVA vanzari
- Registru mijloace fixe
- Registru – de evidenta a furniz.pe termene scadente
- Registru – de evidenta a clientilor pe termene scadente
- Registru intari-iesiri (secretariat)

Pentru fiecare angajat trebuie sa existe un dosar cu sina care  sa contina:

- contractul individual de munca si fisa postului
- cererea de angajare
- talon medical
- cartea de munca sau declaratie pe propria raspundere prinvind cartea de munca
- declaratie pe propria raspundere pentru fisa fiscala si declaratie pe propria raspundere a persoanelor aflate in intretinere
- copie dupa buletinul de identitate
- copie dupa certificatul de nastere
- copie dupa diploma de studii
- copii dupa certificatele de nastere ale copiilor si/sau a rudelor de grd.I-II aflate in intretinere


CE NU ESTE DATORIA CONTABILULUI

Nu merge la casierii, banci, etc. sa faca plati.
Nu face proceduri de registru, autorizare functionare societati,recodificare CAEN, etc.
Nu obtine autorizatii de functionare.
Nu obtine certificate de platitor TVA.
Nu cumpara tipizate.
Nu cumpara Registrul unic de control, facturi, chitante, alte formulare.
Nu face adeverinte de munca
Nu intocmeste contracte de vinzare - cumparare, prestari servicii, inchirieri, etc.
Nu completeaza facturi, chitante, dispozitii de plata catre casierie, note de receptie, bonuri de consum etc.
Nu ofera consultanta fiscala
Nu ofera consultanta manageriala
Nu ofera consultanta juridica


  
Calcul tarife
Plateste-ti factura